Lærings-og-mestringssenteret


Økt mestring – økt livskvalitet
Lærings- og mestringssenteret i Rusbehandling Midt-Norge skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen. Vi setter pårørendes behov på dagsorden, og gir tilbud om kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Les mer…


Kontaktinformasjon frivillige organisasjoner
Landsforbundet mot stoffmisbruk, Al-Anon, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Mental Helse og andre frivillige organisasjoner har lokalkontor flere steder i Midt-Norge. Her finner du en oversikt over disse.

Les mer…


Einar Vonstad
Seniorrådgiver
 
Egil Larsen
Spesialkonsulent Lærings- og mestringssenteret
Arrangement vinteren 2009/2010:
1. desember i Trondheim
Julekaffe på Rådhuset.
Les mer…
12. og 13. januar 2010 i Ålesund:
Kurs i opplæring av igangsettere av selvhjelpsgrupper.
Les mer…
__________________________
Her kan du laste ned presentasjoner fra tidligere holdte kurs og åpne temakvelder!
Les mer…

Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)