hmpage3

HJEM

Fra bekymring til handling


Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle på bakgrunn av sin bekymring. Ofte er det en begrenset innsats som skal til for at problemet blir løst.
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har lansert en veileder om tidlig intervensjon; «Fra bekymring til handling».


Ofte er de tidlige signalene på et mulig rusproblem diffuse og tvetydige. Både
den det gjelder og de som står rundt, kan være usikre på grensen
mellom uproblematisk og et problematisk rusbruk. Denne usikkerheten kan gjøre det fristende å nøle eller overse problemene så lenge som mulig, noe som igjen betyr at problemene kan vokse seg store før noen griper fatt i dem. Den flytende overgangen mellom normal og problemfylt alkoholbruk gjør det ekstra vanskelig
å vite når det er grunn til bekymring og grunnlag for å gjøre noe.

Den nye veilederen retter seg mot ansatte og ledere i tjenesteapparatet og andre ansatte i kommunen som er i posisjon til å oppdage barn, ungdom og voksne som selv har et begynnende rusproblem, eller som blir påvirket negativt av andres rusproblemer. Gjennom veilederen skal en få økt kunnskap om hva en skal se etter for å oppdage et begynnende rusproblem hos barn, unge voksne eller eldre.

>>Helsedirektoratet tilbyr nedlasting av veilederen på sine nettsider.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

<<< Tilbake

9. februar i Molde
Rusbehandling i institusjoner – åpent kveldsmøte for pårørende til rusmiddelavhengige.
Les mer…
9. februar i Trondheim
Fagseminar om behandling av rus og samtidige psykiske lidelser.
Les mer…
16. mars i Molde
Dagskonferanse: Pårørendes rettigheter og muligheter.
Les mer…
Alle våre kurs og konferanser i 2010
Presentasjoner fra kurs og konferanser
Her finner du presentasjoner fra tidligere holdte kurs og konferanser!
Les mer…

Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web – en smart løsning fra digital kommunikasjon as