hmpage2

HJEM

Sluttrapport for KRUS


KRUS står for «forum for kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunene». Totalt 16 kommuner i Møre og Romsdal har deltatt i KRUS i perioden 2006-2009. Sluttrapporten tar for seg erfaringene fra dette arbeidet.

KRUS-modellen er utviklet av KoRus Midt-Norge i samarbeid med Møre og Romsdal fylke, Actis, flere frivillige organisasjoner, politiet og Sande kommunene. KRUS-modellen er organisert som et prosjekt og forankret politisk i God Helse-satsingen i fylket. Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe, ”Rusforebygging God Helse”, til å koordinere arbeidet.

Målsettingen i KRUS sier ”ingen skal ta skade av egne eller andre sine rusmiddelvaner.”

I rapporten kan du lese om gode tiltak KRUS-kommunene har utviklet for å løse denne utfordringen og faktorer som kvalitetssikrer tiltak. Blant annet kan du lese om tiltaket ”Tidlig innsats – rutiner for å se og oppdage barn i familier med rusbelastning” i barnehagene i Ålesund kommune.

I mange av tiltakene er det en forutsetning å våge å kommunisere ærlig og tydelig om vanskelige utfordringer. Dette gjelder både i møte med barn, ungdom og voksne. Hvordan snakker vi om mine og dine rusmiddelvaner eller ubehagelige opplevelser i forbindelse med uvettig bruk av alkohol? Flere kommuner har utviklet ”foreldremøter i skolen”, som svar på denne utfordringen. I rapporten kan du lese om hvordan Haram kommune har utviklet et slikt tiltak. Ungdom vil både ha utfordringer og trygghet i sitt oppvekstmiljø. De er ærlige og direkte i sin kommunikasjon. I rapporten kan du lese om hva ungdom i Nesset kommune mener.

krus-rapport-2009.pdf (1.74 mb) KRUS-rapporten 2009 (1.74 mb)
<<< Tilbake

9. februar i Molde
Rusbehandling i institusjoner – åpent kveldsmøte for pårørende til rusmiddelavhengige.
Les mer…
9. februar i Trondheim
Fagseminar om behandling av rus og samtidige psykiske lidelser.
Les mer…
16. mars i Molde
Dagskonferanse: Pårørendes rettigheter og muligheter.
Les mer…
Alle våre kurs og konferanser i 2010
Presentasjoner fra kurs og konferanser
Her finner du presentasjoner fra tidligere holdte kurs og konferanser!
Les mer…

Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web – en smart løsning fra digital kommunikasjon as