hmpage1

HJEM

Nasjonal dialogkonferanse for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk


Helsedirektoratet arrangerer en nasjonal konferanse for pårørende til personer med avhengighetsproblematikk 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.


Bakgrunnen for denne konferansen er at pårørendeperspektivet i rusfeltet skal styrkes. Pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk kan være en viktig ressurs for hjelpeapparatet, men blir dessverre ofte glemt av tjenestene. Belastningen pårørende utsettes for fører ofte til at de selv får behov for hjelp.

Med denne dialogkonferansen vil myndighetene synliggjøre hvilke behov pårørende har, og sette søkelyset på hvordan hjelpeapparatet i enda større grad kan ivareta pårørendeperspektivet. Dialogkonferansen går av stabelen 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.

Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av pårørendeorganisasjoner og hjelpeapparatet i spesialisthelsetjenesten satt sammen et faglig program med plenumsforedrag og mange ulike gruppetemaer som vi håper vekker interesse hos både pårørende og hjelpeapparatet.

Målgruppen er pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk og hjelpeapparatet som er tilknyttet denne problematikken.

Påmeldingsfristen er 26. oktober 2009

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

<<< Tilbake

9. februar i Molde
Rusbehandling i institusjoner – åpent kveldsmøte for pårørende til rusmiddelavhengige.
Les mer…
9. februar i Trondheim
Fagseminar om behandling av rus og samtidige psykiske lidelser.
Les mer…
16. mars i Molde
Dagskonferanse: Pårørendes rettigheter og muligheter.
Les mer…
Alle våre kurs og konferanser i 2010
Presentasjoner fra kurs og konferanser
Her finner du presentasjoner fra tidligere holdte kurs og konferanser!
Les mer…

Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web – en smart løsning fra digital kommunikasjon as